Kontakty

Email:
belys@belys.sk

Tel.:
+ 421 2 536 32 847
Fax.:
+ 421 2 536 32 849

Korešp. adresa a prev.:
Na úvrati 25
Bratislava
821 04

Sídlo a fakturač. adresa:
916 31 Nová Ves nad Váhom 274

 

Kontaktný formulár